bytový dom AB

ROK:                  2019
MIESTO:            Liptovský Mikuláš
STAV:                štúdia
AUTORI:            Ing. arch. Karla Kontšeková, Ing. arch. Martin Lichardus 
KATEGÓRIA:     novostavba


Novostavba sa bude nachádzať v Liptovskom Mikuláši, v jeho širšom centre na Zápotockého ulici. Účelom projektu je na základe architektonického návrhu a následne vybraného a pripomienkovaného návrhu riešenia celkovej koncepcie a usporiadania exteriéru a dispozičného riešenia interiéru, vytvorenie bytového domu s polyfunkciou. Obytný dom s polyfunkciou bude štvorpodlažný objekt s ustúpeným piatym podlažím a polozapusteným podzemným podlažím, určeným pre parkovania a komerčné priestory.