JAVORINA


Takto vyzerá Javorina dnes...


Takto bude vyzerať po rekoštrukcii


KATEGÓRIA:     rekonštrukcia a prestavba
ROK:                  2018
MIESTO:            Liptovský Mikuláš
STAV:                 štúdia
AUTORI:            Ing. arch. Karla Kontšeková, Ing. arch. Martin Lichardus

Východiskom pre tento návrh bolo klientovo prianie zrekonštruovať nepoužívaný administratívny objekt a vytvoriť z neho bytový dom s vysokým štandardom ako vnútorných priestorov, tak aj vonkajšej architektúry. Pri návrhu projektu sme  vo veľkej miere rešpektovali pôvodnú stavbu ako nosný systém tak aj rozmiestnenie otvorov vo fasáde a novú polohu okien sme zachovali kvôli minimalizovaniu nákladov. Rovnako sme zachovali aj vonkajšiu architektúru stavby. Plánované je nadstavanie jedného ustúpeného podlažia.