KUZMANYHO

Zaoberáme sa aj rekonštrukciami a obnovou historických budov.

KATEGÓRIA:        exteriér - rekonštrukcia
ROK:                     2016 - 2017
MIESTO:               Bratislava
STAV:                   realizácia
AUTORI:              Ing. arch. Martin Lichardus