LIMBACH


KATEGÓRIA:    exteriér - novostavba                 
ROK:                 2011 - 2012                     
MIESTO:           Limbach
STAV:              realizácia
AUTORI:          Ing. arch. Karla Kontšeková


Výsledný návrh dvojpodlažného rodinného domu neďaleko Bratislavy v Limbachu bol ovplyvnený tvarom pozemku, orientáciou pozemku voči svetovým stranám a predstavami klienta. Okolitá krajina, kde sa spája koniec obce a začínajú vinice nás inšpirovala k celkovému vzhľadu architektúry. Použité zalomenie a "rozbitá" tektonika rieši ideálne preslnenie všetkých miestností, odráža náš názor na zakomponovanie architektúry do okolitej krajiny. Vnútorná dispozícia rešpektuje priania klienta na plošnú a funkčnú náplň jednotlivých priestorov a zároveň ponúka výhľady na krásne okolité panorámy krajiny.