MALY DIEL

KATEGÓRIA:     novostavba
ROK:                  2016
MIESTO:            Žilina
STAV:                realizácia
AUTORI:            Ing. arch. Martin Lichardus