SMREK

Takto hotel SMREK vyzerá v súčasnosti... 

Takto bude vyzerať  hotel SMREK po rekonštrukcii


KATEGÓRIA:   rekonštrukcia
ROK:                2018
MIESTO:          Liptovský Hrádok
STAV:              štúdia
AUTORI:           Ing. arch. Karla Kontšeková, Ing. arch. Martin Lichardus, Ing. Natalia Lenčuchová

Návrhom rekonštrukcie v súčasnosti už nefunkčného hotela sme sa snažili splniť predstavy klienta o vytvorení funkčne flexibilného, reprezentatívneho, komerčného objektu, v ktorom bude z časti zachovaná obytná funkcia, ale stavba bude rovnako ponúkať aj administratívne a obchodné priestory.