SLOVENSKÝ GROB

KATEGÓRIA:    exteriér - novostavba
ROK:                 2007 - 2008
MIESTO:           Slovenský Grob
STAV:                realizácia
AUTORI:           Ing. arch. Karla Kontšeková 

Výsledný návrh dvojpodlažného rodinného domu neďaleko Bratislavy v Slovenskom Grobe bol silno ovplyvnený tvarom pozemku, ktorý bol extrémne dlhý a úzky, orientáciou pozemku voči svetovým stranám a predstavami klienta. Chceli sme vytvoriť jednoduchý funkčný objekt, ktorý by spĺňal naše cítenie architektúry a zároveň plne rešpektoval svoje okolie aj charakter krajiny. Vnútorná dispozícia vychádza z architektúry objektu a plne rešpektuje priania klienta na plošnú a funkčnú náplň jednotlivých priestorov.