ŽILINA

Takto vyzerá riešený objekt v Žiline dnes ...

Dnes je pôvodne administratívny objekt využívaný ako sklad, má takmer všetky okenné otvory pôvodné, rovnako ako aj celú fasádu. Vo vnútri boli urobené len nevyhnutné stavebné zásahy pre umožnenie využívania tejto budovy.

Takto bude vyzerať objekt v Žiline po rekonštrukcii


KATEGÓRIA:    exteriér - rekonštrukcia
ROK:                  2018
MIESTO:            Žilina
STAV:                štúdia
AUTORI:             Ing. arch. Karla Kontšeková, Ing. arch. Martin Lichardus

Rekonštrukcia zahŕňa preriešenie fasády ako z technického hľadiska - potreba lepšieho zateplenia, tak aj z funkčného a estetického. Celé podlažie prízemia bude využívané na komerčné účely - vystavovanie, služby... Ostatné tri nadzemné a jedno podzemné podlažie budú využívané na sklady. Z technického hľadiska bude fasáda dostatočne zateplená a ako povrchová úprava sa použijú lícové tehly. Okenné otvory sme zredukovali s ohľadom na pôvodné polohy otvorov. Strecha bude riešená ako extenzívne zelená.